Vino Dalmacije | Natječaj za radno mjesto – menadžer/ica
17070
post-template-default,single,single-post,postid-17070,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Natječaj za radno mjesto – menadžer/ica

Natječaj za radno mjesto – menadžer/ica

Split, 7.7.2021.

UDRUŽENJE VINO DALMACIJE – regionalna organizacija vinogradara i vinara Dalmacije (ROVVD) objavljuje NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: menadžer/ica,

 

Opis posla:

 • zastupa i predstavlja ROVVD u javnosti, prati poštivanje akata udruge te vodi i koordinira rad u svezi zakonodavstva, marketinga i suradnje s nadležnim državnim i lokalnim tijelima uprave, znanstvenim institucijama i sl.
 • predlaže i provodi plan aktivnosti u suglasju s odlukama Upravnog odbora te prikuplja sredstva za rad ROVVD-a
 • uspostavlja i održava efektivnu komunikaciju unutar i izvan ROVVD

Uvjeti:

 • minimalno VI stupanj obrazovanja (završen preddiplomski studij ili više)
 • napredno korištenje računala
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • vozačka dozvola B kategorije
 • organizacijske sposobnosti i sklonost timskom radu

Prednosti:

 • poznavanje institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira za vinogradarstvo i vinarstvo
 • poznavanje sustava zaštićenih oznaka i postojećeg stanja s oznakama u RH i EU
 • iskustvo u korištenju sredstava iz EU i nacionalnih fondova
 • poznavanje marketinških alata
 • poznavanje drugog stranog jezika

Ostale informacije:

 • pretežno terenski rad i povremeni rad iz ureda u Splitu
 • ugovor se sklapa na puno radno vrijeme, na neodređeno, od toga 6 mjeseca probni rad
 • plaća 9.000,00 kn neto

 

Način prijave:

Priložiti životopis i ostalu dokumentaciju na e-mail: vino.dalmacije@gmail.com.

Rok za podnošenje prijava je 14. srpanj 2021. do 12 sati.

Dodatne informacije na tel. 021 321 169.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-mailom, a intervju s kandidatima koji uđu u uži izbor održat će se najkasnije 7 dana nakon isteka roka za prijavu na natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se ne vraća!